Diensten

SEY-Sterren bidet de volgende diensten:

Test Consultancy

Onze test consultants vormen een perfecte toevoeging voor ieder ontwikkelingsteam. Hij/zij zal ondersteuning bieden in het garanderen dat de benodigde methodische en substantieve implementatie voor het uitvoeren van testwerk aanwezig is.

Op deze manier kan de consultant betrokken zijn bij het specificeren van test cases, of hij/zij kan helpen met, bijvoorbeeld, het opzetten van een Product Risico Analyse (PRA) of het definiëren van een teststrategie. Onze test consultants kunnen ondersteuning bieden gedurende de volledige test-cyclus.

Crowd Testing

Vele handen maken licht werk. Of: veel oogballen maken elke bug zichtbaar. Onze testers kunnen in een paar dagen uw app grondig analyseren en veelgemaakte fouten verwijderen.

Crowd testing is een extreem grote en veelzijdige discipline, en kan gebruikt worden op een grote hoeveelheid verschillende wijzen voor bijna elk testtype: van functioneel testing van mobile apps tot QA-testen van landing pages en acceptatietests voor websites.

Crowd testing wordt toegepast op digitale producten (denk aan webshops, software, applicatie, games, etc.). Testers zijn nodig om het risico te verkleinen dat een product niet voldoet aan de verwachtingen van stakeholders. Dit is waar voor zowel mobiele software of apps, en voor programma’s die zijn ontwikkeld voor een standaard PC.

Hieronder vindt u de tests die wij doen met crowd testing:

  • Functionele tests
  • UI- en UX-tests
  • Usability tests
  • Uitvoeren van testscripts
  • Security tests
  • Ontwikkelen van test scenarios.

Test scenarios ontwikkelen

Veel apps worden ontwikkeld onder grote tijdsdruk. Als gevolg hiervan ontbreekt het vaak aan documentatie. Onze testers kunnen het gebruik van uw app omschrijven in de vorm van scenarios. Deze scenarios maken communicatie mogelijk tussen de verscheidene betrokken aprtijen (developers, gebruikers, testers), en vormen ook de basis voor geautomatiseerd testen.

Geautomatiseerd testen

Geautomatiseerd testen is waardevol als re-testing of regressietests worden verwacht, bijvoorbeeld als de client gebruik maakt van Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD). Om dit te bewerkstelligen worden scenarios uitgebreid om test-scripts te bevatten, zodat ze automatisch – en dus met grote frequentie – kunnen worden uitgevoerd.

Detavast

Het is mogelijk onze testers via SEY-Sterren voor een bepaalde tijd in te huren, met de intentie om ze na verloop van tijd als permanente medewekers voor uw eigen bedrijf aan te nemen.