Aanpak

  1. Tijdens een eerste kennismaking zonder verplichtingen maken we duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen.
  2. Daaropvolgend ontvangt u een beknopte taakomschrijving met alle technische, projectgerelateerde, en ondernemingsgerelateerde afspraken.
  3. Zodra we het eens zijn over deze taakomschrijving gaan we direct voor u aan het werk. U kunt onze vooruitgang live volgen via onze projectomgeving.
  4. We leveren de resultaten aan u in beheersbare stappen. Als nodig kunnen we onze afspraken na iedere stap bijstellen.