Medewekers

Het test team

Ons team bestaat uit testers met een grote variëteit aan professionele voorkennis, zoals:

 • Systeem management
 • Telecom
 • Beveiliging
 • Kunstmatige Intelligentie
 • Software ontwikkeling
 • Accountancy
 • Linguistics
 • Gaming

Extra informatie:

Voor het testen van een software applicatie bezitten onze medewekers de volgende vaardigheden, onder anderen:

 • Het uitvoeren van een goede risico analyse met de client (risk storming, product risico analyse).
 • Het opzetten van een goede teststrategie gebaseerd op de risico analyse en de kwaliteitsaspecten die uit die analyse vastgesteld worden.
 • TMAP en ISTQB gecertificeerd.
 • Grote variëteit aan certificaten van Test Automation University.
 • Ervaring met het gebruik van bug report tools.
 • Test tools, waaronder:
  • Unit test frameworks
  • BDD frameworks (Cucumber)
  • API testing met gebruik van Postman
  • Robot framework
  • Selenium
  • OWASP ZAP
  • Python